Σας παρέχουμε εξειδικευμένη συντήρηση - επισκευή σε: Ρολόγια: Χειρός (μηχανικά Quartz, αυτόματα καταδυτικά, & χρονογράφους ) Τοίχου (μηχανικά, Quartz)Τσέπης, Δαπέδου, Επιτραπέζια, Κούκους, Εκκλησιαστικά Κάθε τύπου.