Αντοχή στο νερόΑντοχή στο νερό
(Water Resistance)

Η αντοχή στο νερό διασφαλίζεται με τη χρήση αρκετών στεγανοποιητικών, τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να θεωρηθούν μόνιμη προστασία. Υπόκεινται σε φυσική γήρανση και χρειάζονται αντικατάσταση μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χρήσης. Παρόλα αυτά, σε συγκεκριμένες συνθήκες, η αντοχή στην υγρασία μπορεί να διακυβευτεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Επίσης, η αντοχή στο νερό μπορεί να επηρεαστεί και από χτυπήματα/κρούσεις στην κορώνα.
Η τέλεια, μακροπρόθεσμη προστασία επιτυγχάνεται με τον ετήσιο έλεγχο αντοχής στο νερό.


(The water-resistance is guaranteed by several seals but cannot be considered as permanent protection. They are subject to a natural aging process and need to be replaced after a certain time of use. However, under certain circumstances, the integrity of the moisture resistance may become compromised within a shorter period of time.

Furthermore, impacts to the crown can influence the water-resistance as well.
A perfect long-term protection is given by annual water-resistance tests.)Κατάταξη αντοχής στο νερό
(Water Resistance Classification)

Η ένδειξη "Water Resistant" (Ανθεκτικό στο νερό) έχει αντικαταστήσει την ένδειξη "Water Proof" (Υδατοστεγές) και περιγράφεται πλέον στο παρακάτω πρότυπο ISO 2281:

(The "Water Resistant" mark has come to replace the "Water Proof" and is now described by the following ISO-Standard 2281: )


Σήμανση στο καντράν ή στην πίσω όψη της κάσας

(Declaration on dial or back)


ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ
(NO DECLARATION)


Αυτό το μοντέλο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ανθεκτικό στο νερό.
Κάθε
επαφή με νερό πρέπει να αποφεύγεται.

(This model is NOT water resistant.
Any water contact should be avoided.)

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
(WATER RESIST)

Αυτό το μοντέλο είναι ανθεκτικό σε μέτριο ή περιστασιακό «πιτσίλισμα».
Η επαφή με μεγαλύτερες ποσότητες νερού πρέπει να αποφεύγεται.


(This model is resistant to minor and Accidental Splashes.
Greater water contact should be avoided)


ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 30M
(3 ATM / 100 Feet) *


(WATER RESISTANT 30M
(3 ATM / 100 Feet) * )


Προστασία κατά την καθημερινή χρήση, το μπάνιο, το περιστασιακό «πιτσίλισμα», τη σύντομη κολύμβηση ή το πλύσιμο του αυτοκινήτου – είναι ανθεκτικό στην εφίδρωση, τους υδρατμούς και στις σταγόνες της βροχής.
Έχει ελεγχθεί ως προς την αντοχή στο νερό έως και 3 ATM, και αναμένεται να αντέξει έως και 30 λεπτά σε νερό βάθους 1 m (3 feet) + 90 δευτερόλεπτα σε πίεση που αντιστοιχεί σε βάθος 30 μέτρων.


(Protected in everyday life, bathing, accidental splashes, short swimming or car washing - it is resistant against perspiration, water vapor, rain drops.
It is tested for water resistance up to 3 ATM, and must be able to survive 30 minutes under water at a depth of 1 m (3 feet) followed by 90 seconds under a pressure corresponding to 30 meters)


ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 50M
(5 ATM / 160 Feet) *


(WATER RESISTANT 50M
(5 ATM / 160 Feet) * )


Προστασία κατά την καθημερινή χρήση, το μπάνιο, το περιστασιακό «πιτσίλισμα», τη σύντομη κολύμβηση ή το πλύσιμο του αυτοκινήτου, την πτώση με αλεξίπτωτο, παραπέντε και το σκι - είναι ανθεκτικό στην εφίδρωση, τους υδρατμούς και στις σταγόνες της βροχής.
Έχει
ελεγχθεί ως προς την αντοχή στο νερό έως και 5 ATM που αντιστοιχεί σε βάθος 50 μέτρων

(Protected in everyday life, bathing, accidental splashes, short swimming, car washing, parachuting, hang gliding and skiing - it is resistant against perspiration, water vapor, rain drops.
It is tested for water resistance up to 5 ATM corresponding to 50 meters)


ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 100M
(10 ATM / 300 Feet) *


(WATER RESISTANT 100M
(10 ATM / 300 Feet) * )


Προστασία κατά την καθημερινή χρήση, την κολύμβηση, την ελεύθερη κατάδυση, την ορειβασία, την πτώση με αλεξίπτωτο, το παραπέντε, το ski και όλα τα είδη των σπορ.
Έχει
ελεγχθεί ως προς την αντοχή στο νερό έως και 10 ATM που αντιστοιχεί σε βάθος 100 μέτρων

(Protected in everyday life, swimming, snorkeling, mountain climbing, parachuting, hang gliding, skiing and all kinds of sports challenges
It is tested for water resistance up to 10 ATM corresponding to 100 meters)ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 200M
20 ATM / 660 Feet) *


(WATER RESISTANT 200M
(20 ATM / 660 Feet) * )

Προστασία κατά την καθημερινή χρήση, την ελεύθερη κατάδυση χωρίς εξοπλισμό δύτη και σε όλα τα είδη των θαλάσσιων σπορ.
Έχει
ελεγχθεί ως προς την αντοχή στο νερό έως και 20 ATM που αντιστοιχεί σε βάθος 200 μέτρων

(Protected in everyday life, free diving without scuba gear, and all kinds of water sports.
It is tested for water resistance up to 20 ATM corresponding to 200 meters)ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 300M
(30 ATM / 1000 Feet) *


(WATER RESISTANT 300M
(30 ATM / 1000 Feet) * )

Προστασία κατά την κατάδυση με μπουκάλες σε βάθος 30 μέτρων, επί 2 ώρες.
Έχει ελεγχθεί ως προς την αντοχή στο νερό έως και 30 ATM που αντιστοιχεί σε βάθος 300 μέτρων


(Protected for scuba diving to a depth of 30 meters, for 2 hours.
It is tested for water resistance up to 30 ATM corresponding to 300 meters)


ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 500M
(50 ATM / 1650 Feet) *


WATER RESISTANT 500M
(50 ATM / 1650 Feet) *

Προστασία κατά την κατάδυση με μπουκάλες σε βάθος 50 μέτρων, επί 2 ώρες.
Έχει ελεγχθεί ως προς την αντοχή στο νερό έως και 50 ATM που αντιστοιχεί σε βάθος 500 μέτρων


(Protected for scuba diving to a depth of 50 meters, for 2 hours.
It is tested for water resistance up to 50 ATM corresponding to 500 meters)
 

* Η τιμή για τα «μέτρα» δεν αντιστοιχεί στο βάθος κατάδυσης αλλά στην πίεση του αέρα που χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο της αντοχής στο νερό. (DIN 8310, ISO 2281, NIHS 91-10)

(* The metres value does not relate to a diving depth but to the air pressure
used in the course of the water resistance test.
(DIN 8310, ISO 2281, NIHS 91-10) )


Συνιστάται να ελέγχετε το ρολόι σας μία φορά το χρόνο σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα μας κέντρα σέρβις, ιδίως πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

- Για τη διασφάλιση της αντοχής στο νερό, οι φλάντζες πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 24 μήνες στο πλαίσιο της συντήρησης.
- Εάν στο ρολόι εισχωρήσει υγρασία, ή εάν η εσωτερική επιφάνεια του κρυστάλλου θαμπώσει και δεν καθαρίσει εντός μίας ημέρας ή εάν στο ρολόι εισχωρήσει θαλασσινό νερό, πηγαίνετε το ρολόι αμέσως σε ένα κέντρο σέρβις για επισκευή.
- Αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία, για αποτραπεί ο αποχρωματισμός και η παραμόρφωση του ρολογιού.
- Εάν αφήσετε το ρολόι σε αυτή την κατάσταση, ενδέχεται να σχηματιστεί εσωτερική οξείδωση.
- Η συσσώρευση σκόνης και βρομιάς μπορεί να προκαλέσει οξείδωση και λεκέδες στα ρούχα σας.
- Μετά από μπάνιο στη θάλασσα, ξεπλένετε πάντοτε το ρολόι σας με χλιαρό νερό.

Ο σχηματισμός υδρατμών μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε ρολόι και προκαλείται από ξαφνική μεταβολή της θερμοκρασίας δηλ. όταν ένα ρολόι βγει από έναν εσωτερικό χώρο και τοποθετηθεί σε ένα ζεστό χώρο ή αντίστροφα. Ο σχηματισμός υδρατμών δεν σημαίνει ότι το ρολόι δεν θα λειτουργεί, ωστόσο πρέπει να ελεγχθεί.